Ambuflex Plus

De ambulante kostenverzekering op maat van een flexibel verloningspakket.

Wat is Ambuflex Plus?

Ambuflex Plus werd speciaal ontwikkeld voor cliënten met een hospitalisatieverzekering bij Vanbreda die een flexibel verloningspakket aanbieden aan hun werknemers.

Haal méér uit uw verloning met de ambulante kostenverzekering Ambuflex Plus

Dankzij deze innovatieve manier van verlonen kan je dankzij jouw werkgever jaarlijks kiezen om volgens jouw persoonlijke behoeften (een deel van) je flexibel verloningsbudget te besteden aan een ambulante kostenverzekering voor jezelf en jouw gezinsleden. De aansluiting gebeurt zonder medische formaliteiten en zonder wachttijden.

Ambuflex Plus biedt een betaalbare basisdekking voor jouw ganse gezin, zowel voor algemene ambulante zorgen als voor tandzorgen en brillen. Bovendien is het voordeliger om binnen een flexibel verloningspakket te kiezen voor de ambulante verzekering Ambuflex Plus dan een vergelijkbare ambulante verzekering af te sluiten op individuele basis. Ambuflex Plus biedt niet alleen een concurrentiële prijs, maar tevens de mogelijkheid om de financiering via jouw brutoloon te doen. 

Wat zijn ambulante zorgen precies?

Onder ‘ambulante zorgen’ verstaan we alle medische zorgen die je krijgt buiten een ziekenhuisopname. Denk maar aan een bezoek aan de huisarts of de specialist, een scan of echo, een behandeling bij de kinesist, … Ook wanneer je medicatie koopt bij de apotheker, valt dat onder de ambulante medische kosten.

Deze kosten kunnen soms hoog oplopen en blijven vaak grotendeels ten laste van de patiënt. De traditionele hospitalisatieverzekering aangeboden door je werkgever komt namelijk enkel tussen in de kosten die in verband staan met een hospitalisatie of een ernstige ziekte.

Welke kosten zijn gedekt?

Basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’:

 • terugbetaling aan 100% voor prestaties erkend door het RIZIV en waarvoor de verzekerde een wettelijke tussenkomst ontvangt:
  • erelonen van geneesheren, uitgezonderd voor tandheelkundige zorgen
  • medische en paramedische prestaties behorend tot de volgende limitatieve lijst:
   • medische beeldvorming en labo-onderzoeken
   • verpleegkundige zorgen
   • kinesitherapie, fysiotherapie en ergotherapie
   • logopedie
 • terugbetaling aan 100% voor geregistreerde geneesmiddelen
 • tot een jaarlijks plafond in functie van de gezinsgrootte
 • zonder toepassing van enige vrijstelling

Je hebt de mogelijkheid om je basiswaarborg uit te breiden met een extra dekking ‘Optical & Dental’. Enkel aansluiten bij de uitbreiding ‘Optical & Dental’ is echter niet mogelijk.

Uitbreiding ‘Optical & Dental’:

 • terugbetaling aan 80% voor prestaties erkend door het RIZIV:
  • consultaties, tandzorgen en tandbehandelingen bij een tandheelkundige
   Belangrijk:
   Tandextracties: het RIZIV erkent deze prestaties in principe enkel voor kinderen tot 18 jaar en voor volwassenen vanaf 50 jaar. Dat betekent concreet dat Ambuflex Plus enkel in die gevallen zal tussenkomen in de kosten. Het RIZIV voorziet wel een aantal uitzonderingen. Tandextracties kunnen dan
   uitzonderlijk ook erkend zijn buiten deze leeftijdscategorieën. Contacteer uw zorgverlener voor meer info!
  • orthodontie voor verzekerden tot en met 25 jaar
 • terugbetaling aan 60% voor tandprothesen en max. 1 terugbetaling om de 3 jaar voor dezelfde tand:
  • uitneembare tandprothesen erkend door het RIZIV
  • vaste tandprothesen zoals implantaten, stifttanden, kronen en bruggen
 • terugbetaling aan 60% voor corrigerende brilglazen en contactlezen en max. 100 EUR terugbetaling per verzekerde en per verzekeringsjaar voor brilmonturen
 • tot een jaarlijks plafond per verzekerde

Bij de aansluiting kan je ervoor kiezen om enkel jezelf of zowel jezelf als alle andere gezinsleden te verzekeren. Aansluiten is enkel mogelijk op de jaarlijkse vervaldag en voor een volledig verzekeringsjaar van 12 maanden. 

Voor de bepaling van het jaarplafond per gezin bij de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’ wordt naar de gezinssituatie op de jaarlijkse vervaldag gekeken. Op dat moment wordt het jaarplafond bepaald voor het verzekeringsjaar dat van start gaat. Aanpassingen van de dekking als gevolg van een wijziging in de gezinssituatie zijn pas mogelijk op de eerstvolgende jaarvervaldag.

Meer weten?

Raadpleeg de productfiche en de tarieffiche

Maak een simulatie en bereken hier wat het voordeel van Ambuflex Plus is voor jouw concrete gezinssituatie.

Hoe dien ik mijn ambulante kosten in?

Met de Vanbreda app wordt je medische administratie kinderspel!

 • Je dient je medische kosten heel eenvoudig online in:
  • door gepersonaliseerde profielen aan te maken voor jezelf en je gezinsleden, hoef je je persoonlijke gegevens slechts éénmaal in te voeren.
  • geen scanner bij de hand? Neem gewoon een foto van je document met de app en stuur het online door!
 • Je hebt je Vanbreda-kaarten altijd en overal bij de hand.
 • Je krijgt gratis toegang tot de extra service AssurPharma. Dankzij deze extra dienst kan je je farmaceutische kosten rechtstreeks, beveiligd en digitaal laten versturen, door simpelweg je barcode te laten scannen bij de apotheker.

Gebruik deze knoppen om de app te installeren op je smartphone of tablet.

Of surf naar deze website. Je vindt er meteen ook een handige doorklik naar de FAQ’s en de algemene voorwaarden.

Toch niet overtuigd van de voordelen van de App? Gebruik dan dit online formulier om je medische kosten in te dienen.