Haal méér uit uw verloning met de ambulante kostenverzekering Ambuflex

Simulatie

Wanneer je je aansluit op deze ambulante kostenverzekering via je flexibel verloningspakket, geniet je van het voordeel dat je jouw verzekeringspremie met jouw ‘bruto cash verloning’ kan betalen.

Op dit deel van je verloning worden dan geen sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Hieronder krijg je een gedetailleerd overzicht voor jouw concrete gezinssituatie:

Uit hoeveel gezinsleden bestaat jouw gezin, jezelf inbegrepen?

Als je ervoor kiest om enkel jezelf te verzekeren, dan maak je de simulatie voor 1 persoon.

1 persoon

Ambuflex – basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’

Jaarlijkse maximale netto tussenkomst van de verzekeraar

250 EUR

Jaarlijkse bruto premie

281,65 EUR

Met welke netto cash verloning zou dit overeenkomen?

Jaarlijkse bruto cash verloning

281,65 EUR

Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%)

36,81 EUR

Bedrijfsvoorheffing (48%) op belastbaar resultaat

117,52 EUR

Jaarlijkse netto cash verloning

127,32 EUR

Als u dus jaarlijks meer dan 127,32 EUR uitgeeft aan ambulante kosten, dan heeft u er alle baat bij om voor Ambuflex te kiezen, want hiermee kan je tot 250 EURO netto tussenkomst per jaar genieten, terwijl dit jou slechts 127,32 EUR netto kost!

Op de particuliere verzekeringsmarkt zal dit netto budget ontoereikend zijn om de premies voor een weliswaar uitgebreidere ambulante verzekering te betalen. Bovendien gebeurt de aansluiting bij een individuele verzekering vaak met medische formaliteiten en wachttijden.

Haal nog meer voordeel uit jouw Ambuflex Plus met de uitbreiding ‘Optical & Dental’:

Ambuflex – uitbreiding ‘Optical & Dental’ (simulatie per aangeslotene)

Maximale netto tussenkomst van de verzekeraar tijdens het eerste jaar van aansluiting (*)

500 EUR

Jaarlijkse bruto premie

216,15 EUR

Met welke netto cash verloning zou dit overeenkomen?

Jaarlijkse bruto cash verloning

216,15 EUR

Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%)

– 28,25 EUR

Bedrijfsvoorheffing (48%) op belastbaar resultaat

– 90,19 EUR

Jaarlijkse netto cash verloning

97,71 EUR

Ook hier geldt dezelfde redenering als bij de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’: indien u jaarlijks meer dan 97,71 EUR uitgeeft aan ambulante tandzorgen, heeft u er alle baat bij om voor de uitbreiding ‘Optical & Dental’ in Ambuflex Plus te kiezen.

*Jouw voordeel wordt daarbovenop nog groter in geval van ononderbroken aansluiting, aangezien je dan kan genieten van een hogere tussenkomst voor tandzorgen in het tweede jaar van aansluiting (1000 EUR) en vanaf het derde jaar van aansluiting (1500 EUR).

Deze berekeningen zijn simulaties. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Jaarlijkse premies en plafonds geldig vanaf 01/01/2022.

In de simulaties wordt rekening gehouden met een progressief belastingtarief van 45% (of 48% inclusief gemeentebelastingen), dat van toepassing is op een belastbaar inkomen tot maximum 41.360 EUR. Boven dit bedrag verhoogt het belastingtarief naar 50% (of 53,5% inclusief gemeentebelastingen) en wordt uw loon dus zwaarder belast, waardoor het financieel voordeel van Ambuflex Plus nog groter wordt.

Overtuigd van de voordelen van Ambuflex?

Maak dan zo snel mogelijk uw keuze en persoonlijke premieberekening via uw flexibel verloningssysteem.